Acords per la plena emancipació juvenil!
Emancipació | 13 maig 2022

Acords per la plena emancipació juvenil!

Aquesta setmana el Parlament ha celebrat, durant la sessió plenària, un debat específic sobre joventut i, concretament, sobre la situació d’emancipació del jovent català. Aquest debat, que no es donava a la cambra des de fa 9 anys, el 2013, ha arribat després que el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ho demanés al conjunt dels grups parlamentaris el passat novembre. Així doncs, l’acord entre els Socialistes, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i En Comú Podem per registrar la petició a la cambra, ha vist els seus resultats.

Al debat hi ha intervingut, a més de cadascun dels grups parlamentaris, el President Aragonès i la Consellera de Drets Socials Violant Cervera, la Julia Rosanna Sánchez-Valverde, presidenta del CNJC. A través del discurs, hem volgut portar al plenari tres dels temes que consideren cabdals a l’hora d’entendre la situació en la qual es troben els joves catalans i que reflecteixen una situació d’emergència i precarietat que cal revertir urgentment.

Demandes per la plena emancipació del jovent

Així, després d’haver fet un treball conjunt amb les entitats i d’acordar-ho amb els grups parlamentaris proposants, vam definir els tres grans temes que centrarien el debat de dijous al Parlament: habitatge, salut mental i ocupació.


Sobre aquests blocs, de fet, ja vam elaborar, previ al debat, un document on es recollien les 16 demandes principals, que fa anys que reivindiquem i que considerem fonamentals per revertir la situació de vulnerabilitat en termes d’emancipació, i que ja vam entregar personalment al President Aragonès en una reunió bilateral tot just uns dies abans de l’inici del ple, així com també es va fer arribar als grups parlamentaris.

Entre aquestes demandes, en destaquen la regulació dels preus dels lloguers i la creació d’un parc d’habitatge públic específic per a joves en matèria d’habitatge, l’augment de recursos destinats en atenció psicològica per a joves en matèria de salut mental i, pel que fa a les qüestions d’ocupació, es manté la demanda d’elaborar un registre únic de becàries de Catalunya i es reclama la dignificació de les pràctiques. Tot plegat, demandes que travessen una realitat de precarietat i que es reflecteix en haver assolit, ara fa uns mesos, la taxa d’emancipació més baixa del segle.


Compromisos i acords

Si bé durant el debat gairebé tots els grups van coincidir en la necessitat d’aquest debat específic, i van agrair al CNJC la seva tasca per fer-lo possible, n'esperavem, sobretot, que la sessió es materialitzés en compromisos per part del govern, acords polítics i l’aprovació de les resolucions que regeixin les futures polítiques públiques específiques per a joves els propers anys.

Així doncs, finalment s’han aprovat un total de 14 textos, entre les quals en destaquen 3 resolucions conjuntes entre tots els grups excepte PP, Vox i Ciutadans i amb l’acord del CNJC. Aquestes fan referència a les qüestions dels tres blocs del debat respectivament i inclouen gran part de les demandes exposades pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. La resta de resolucions aprovades van ser presentades pels diferents grups per abordar aspectes com la defensa de la llengua, el model d’escola catalana o el vot als 16 anys.

A més a més, els membres el govern que van participar del debat, van verbalitzar també alguns dels compromisos que assumeixen per aquesta mateixa legislatura. D’una banda, el President Aragonès va voler donar valor a la Formació Professional, prenent el compromís de la creació de 12.000 noves places d’estudis en aquest àmbit. Per la seva banda, en matèria d’habitatge, la Consellera Cervera va reiterar la voluntat de destinar un 25% de l’habitatge social per a joves, tal com finalment recolliria la resolució que fa referència a aquest bloc.


Des del CNJC valorem molt positivament la realització d’un debat que imperava per començar actuar posant el jovent al centre i, sobretot, celebrem que s’hagi arribat a acords i consensos amb els diferents grups. Lamentem, d’altra banda, que alguns grups parlamentaris com el PP i Ciutadans destinessin gran part de les seves intervencions en el debat a criminalitzar el jovent i el teixit associatiu i organitzat del país. En senyal de protesta, els representants joves del CNJC i de diferents entitats que assistiem al ple, vam abandonar l’hemicicle durant les intervencions d’aquests grups. Ho vam fer també durant la intervenció de la diputada de Vox, com a part de l’acord de les entitats del CNJC per no reconèixer com a legítima la participació política del grup d’extrema dreta.

Documents adjunts

description Demandes_Ple Monogràfic Joventut.pdf