1 gener 2010

Codi de conducta alts càrrecs

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya s’ha adherit al Codi de Conducta establert en l’Acord de Govern GOV/82/2016, 21 juny.
 
D’acord amb el compliment d’aquest acord, el CNJC penja periòdicament en aquest apartat la relació d’obsequis i viatges d’alts càrrecs i personal directiu en el cas que aquests existeixin.

Documents adjunts

description Codi de conducta.pdf