Comitè Executiu i 44a Assemblea General Extraordinària
10 octubre 2022

Comitè Executiu i 44a Assemblea General Extraordinària

ORDRE DEL DIA - COMITÈ EXECUTIU 

Lloc: Nau Bòstik | Hora primera convocatòria: 15:30h en 1a convocatòria i 16.00h en 2a convocatòria 

 1. Benvinguda | 16:00h 
 2. Lectura i aprovació de l’ordre del dia | 16:05h 
 3. Aprovació de l'acta del CE de juny  del 2022 | 16:10h
 4. Treball del Pla de treball 2023 | 16:15h 
 5. PNJCat | 17.45h 
 6. Debat i votació de resolucions | 18:10h 
 7. Informacions diverses  | 19:15h 
 8. Cloenda | 19:20h 

*En acabar el punt es farà una breu pausa on es donarà berenar (cafè) a les persones assistents 

ORDRE DEL DIA - 44a ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

Lloc: Nau Bòstik | Hora: 19:20h en 1a convocatòria i 19:50 2a convocatòria 

 1. Constitució de l’Assemblea General Extraordinària | 19:20h 
 2. Elecció de moderador/a i secretari/ària | 19:25h 
 3. Proposta de modificació d’Estatuts i Normes de Funcionament Intern  | 19:30h 
 4. Presentació i elecció de membres del Secretariat | 20:10h 
 5. Entrada noves entitats | 20.25h 
 6. Torn obert de paraules | 20.30h 
 7. Cloenda | 20.40h

Hora aproximada de finalització de l’Assemblea Extraordinària: 20:45h

PREMIS DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL - 21.00h

 1. Entrega de premis
 2. Sopar
 3. Concert amb Figa Flawas