Formació per a entitats juvenils!
27 gener 2022

Formació per a entitats juvenils!

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, com a plataforma que agrupa bona part de l’associacionisme juvenil català, té com a un dels seus principals pilars i raó de ser el donar suport a les entitats que en formen part, però també les que no, per tal de seguir fent créixer in enfortint el moviment juvenil arreu del país.

És per això que com a CNJC tenim integrat un equip de formadores que fan la imprescindible tasca d’apropar diferents formacions a les entitats membre que ho demanen. Aquestes, que són gratuïtes, les recollim en un catàleg que descriu itineraris formatius de diferents tipologies: feminismes, salut emocional, justícia global, associacionisme… Tot ho podeu consultar aquí!

A més a més, però, el proper 10 de febrer oferim una formació gratuïta online oberta a joves membres de totes les entitats juvenils: “TIPS per sobreviure en el dia a dia de les entitats juvenils”, per tal de donar recursos i eines útils a nivell de gestió pressupostària, administrativa i organitzativa destinada a joves associades o organitzades d’arreu de Catalunya.

En aquesta sessió impartida per membres de l’equip de formadores del CNJC es treballarà sobre els tres blocs de contingut esmentats:

  • Gestió associativa/organitzativa: Rols, càrrecs, tasques, Presa de decisions, Canals de comunicació, Gestió de la informació (Acollida, Dia a dia, Memòries), Cures, dinàmiques de poder, gestió de conflictes, Estratègia (MVV, marc estratègic, pla d’acció), Seguiment i avaluació, Protocols, Memòries anuals…

  • Gestió econòmica: Pressupost (Elaboració, Seguiment/control), Llibre de caixa, Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Memòria econòmica, Factures, Rebuts, Obtenció d’ingressos públics i privats…

  • Gestió administrativa: Com ens constituïm? Col·lectiu, associació, cooperativa? Constitució (Acta fundacional, Estatuts), Registre al cens, NIF, Certificats digitals, Reglament de Règim…

Si sou membres d’una entitat i creieu que us pot ser útil per al vostre dia a dia us animem a participar-ne! La sessió tindrà una durada de dues hores, de 19h a 21h, i us hi podeu inscriure aquí: