1 gener 2010

Informació sol·licitada amb més freqüència

En aquest apartat, d’acord amb els articles 8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i 51.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública les administracions públiques, es fan públiques les informacions sol·licitades tres o més vegades en un període d'un any natural per persones diferents, mitjançant el dret d’accés a la informació pública, sempre i quan s'hagi reconegut expressament tenir dret a accedir-hi.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya actualment no disposa d’informació sol·licitada amb més freqüència per publicar.