1 gener 2010

Informes d'auditoria

Anualment el CNJC encarrega un informe d'auditoria sobre els comptes anuals per tenir una visió general del consell i expressar una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera.

Podeu descarregar-vos els informes complets en l'apartat situat a la dreta d'aquesta pàgina.

Documents adjunts

description Auditoria 2018.pdf
description Auditoria 2019.pdf
description Auditoria 2020.pdf
description Auditoria 2021.pdf
description Auditoria 2022.pdf