Jove, exigeix els teus drets!
Emancipació | 8 maig 2023

Jove, exigeix els teus drets!

Els barris i pobles tenen la capacitat transformadora que el jovent associat pot fer possible si disposa dels recursos i els drets que mereix. I és que, al final, és on ens trobem, on ens associem i des d’on ens mobilitzem. També és on tenim les nostres xarxes de suport quan tenim un malestar emocional o on reclamem un habitatge digne per viure. Conscients d’això, des del CNJC hem fet un decàleg de mínims en matèria de polítiques juvenils locals perquè el jovent organitzat i associat pugui exigir els seus drets a les pròximes eleccions municipals.  

Habitatge

L’habitatge és de les principals preocupacions que tenim el jovent… I l’àmbit local juga un paper central en la solució a la problemàtica. Per aquest motiu, cal que el jovent exigeixi:

  1. Tenir a la disposició una oficina de l’habitatge de proximitat i on es faci un assessorament informat sobre els drets que es té com a jove amb relació a l’habitatge.

  2. Ampliar les bosses de mediació a lloguer assequible al municipi.

  3. Realitzar cessions de sòl per la construcció d’habitatge de lloguer social juvenil o, a través del dret a superfície, per la cessió d’ús a cooperatives d’habitatge de joves.

Si vols conèixer les necessitats del territori i tenir els recursos necessaris per poder exigir una millora en l’accés a l’habitatge, entra a jovesllogateres.cat. 

Salut mental

El jovent necessita serveis de proximitat, preventius i eficients per atendre l’emergència de salut mental que viu. Per això, cal demanar:

  1. Serveis comunitaris i integrals per l’atenció de les joves amb problemes de salut mental o malestar emocional amb canals pròxims i immediats, amb coordinació amb totes les àrees municipals que puguin tenir-hi incidència. 

  2. Garantir recursos d’atenció a la salut mental als casals, espais joves, associacions juvenils, etc. en coordinació amb els serveis de l’Ajuntament. 

Per saber més sobre la situació de la salut mental del jovent, llegiu la nostra radiografia!

Plans Locals de Joventut

Els Plans Locals de Joventut són la pedra angular de les polítiques de joventut dels municipis i les comarques. La implicació activa i plural de tot el jovent en el seu procés d’elaboració, desplegament, seguiment i avaluació és necessària per poder tirar endavant mesures eficients. Per aquest motiu, cal exigir:

  1. Un procés de co-disseny real entre jovent, joves associades i Ajuntament, basat amb la implicació ciutadana. A més, cal que s’obrin espais de seguiment del Pla i d’avaluació final seguint les mateixes lògiques participatives.

  2. Proposar polítiques i mesures al Pla plantejades des de l’acció comunitària, amb el jovent associat com a principal actor de la seva realització i desplegament junt amb l’administració.

Pots consultar el recurs Joves al centre o la guia d’elaboració dels plans de joventut per més informació.

Suport associatiu 

En darrer lloc, les joves associades som les que garantim una vida participativa, social i democràtica del jovent als nostres municipis, però molts cops no estem escoltades de manera suficient ni se’ns posa  a la disposició els recursos necessaris per poder triar endavant la nostra tasca. Per això, demanem:

  1. Garantir espais autogestionats i oberts pel jovent associat i facilitar materials per poder realitzar les nostres accions

  2. Facilitar els tràmits de les subvencions i adequar-les a les necessitats del moviment associatiu i organitzat juvenil. Moltes subvencions tenen una tramitació complexa i les quanties poden ser tan petites que són inferiors als costos de preparació i tramitació que assumeix l’associació.

  3. Garantir que les tècniques locals de joventut realitzin un suport associatiu de qualitat i treballin conjuntament amb el moviment associatiu local del jovent.

Recorda que el CNJC té un Telegram de recursos de suport associatiu i que, a més, disposa de recursos per com fer incidència política per fer possibles aquestes mesures i no morir a l’intent.