1 gener 2010

Normativa aplicable

El CNJC és una entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Trobareu la normativa aplicable recollida aquí.
 

En aquesta pàgina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podeu consultar la normativa principal que regula les activitats i els organismes que treballen amb la joventut. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga.