Cessió d’espai

Fes la teva reserva

El Consell Nacional de la Joventut comptem amb una sala polivalent a disposició de les entitats en general, amb especial prioritat dels col·lectius que fomentin la participació i/o associacionisme juvenil. La cessió és gratuïta i està subjecte a les següents normes d'ús, per a la seguretat i higiene de l'espai, l'activitat i les persones assistents.

Característiques i material disponible: Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 1 pissarra blanca, canó de projecció i pantalla, equip de so.

Superfície: 75 m2 (60 persones aforament màxim).

Fes la teva reserva