La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) és una organització no governamental (ONG) sense ànim de lucre fundada l'any 1979, que representa a la comunitat sorda catalana i a les seves associacions afiliades, oferint els seus serveis a totes elles.

Les finalitats i objectius bàsics, que es recullen en els estatuts pels quals es regeix, es basen en la representació i defensa dels drets de les associacions membres i de totes les persones sordes en general per aconseguir la seva plena participació i integració en la societat actual.

Per aquest motiu l'entitat treballa en l'àmbit de la política social i manté relacions i contactes amb diferents institucions, públiques i privades, a l'hora que forma part com a membre ordinari de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) i del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).