Coordinació Rural de Catalunya és una organització educativa, de servei a la joventut, d’acció social, no lucrativa, que té com a finalitat treballar pel desenvolupament del món rural a Catalunya, i amb programes europeus i internacionals.