La Joventut Nacionalista de Catalunya és una organització juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.


La JNC lluita, doncs, per la plena sobirania de Catalunya perquè creiem en l'existència d'una nació catalana, ni millor ni pitjor, però sí diferent, que té dret a la seva pervivència com a poble. Pervivència que perilla per la situació desfavorable per a la seva llengua i cultura propiciada pels Estats espanyol i francès. La nostra tasca és, doncs, treballar per la seva recuperació.


D'altra banda, com a catalans i com a demòcrates, estem compromesos amb la defensa rigorosa i sistemàtica dels drets humans, del medi ambient, de la tolerància, de la llibertat, de la igualtat entre homes i dones, del progrés econòmic, del benestar social, etc. La JNC s'organitza sobre tota l'àrea del Principat de Catalunya per tal de ser una eina eficaç en la reconstrucció nacional de Catalunya dins l'àmbit dels Països Catalans.


La Joventut Nacionalista de Catalunya és un cas atípic dins del ventall d'organitzacions polítiques juvenils de Catalunya en gaudir d'entitat i sobirania pròpies. El seu origen i la seva trajectòria estan vinculats a Convergència Democràtica de Catalunya.