2018

Posicionament
08/02/2018

40aAGO_Candidatura nova entitat: Consell Local de Joventut de Figueres

Posicionament
08/02/2018

40aAGO_Proposta de resolució_Solidaritat amb el Sàhara Occidental

Posicionament
08/02/2018

40aAGO_Proposta de resolució_Defensant els drets de les persones menors palestines

Posicionament
08/02/2018

Proposta de Pla Estratègic per a la Territorialització del CNJC 2018 - 2021

Posicionament
02/02/2018

Annex 3: Informe de participació del Secretariat 2017

Posicionament
02/02/2018

Annex 4: Posicionaments públics 2017

Posicionament
02/02/2018

Annex 1: Revisió del pla de treball per àrees

Posicionament
02/02/2018

Annex 2: Informe de participació interna al CNJC

Posicionament
26/01/2018

Informe de gestió secretariat - Curs 2017

Posicionament
26/01/2018

Proposta Pla de Treball CNJC 2018