El CNJC, conscients de la situació de retrocés que pateix la llengua catalana en el seu ús social, hem engegat  una campanya que, des de diferents àmbits d’actuació, pretén denunciar aquest greuge, i a revertir-ne la situació.

Diversos estudis recents confirmen que l’erosió de la llengua catalana ve determinada també per un factor molt normalitzat en la nostra societat en la qual molts catalanoparlants canvien la seva llengua habitual quan es dirigeixen a algú que els parla en castellà. Aquesta  divergència lingüística  és percebuda com un comportament educat que en la majoria dels casos no crea una reciprocitat en vers a la llengua comuna.

Catalunya és un País receptor de persones estrangeres, especialment en els darrers anys, i per això s’ha conformat amb llengües d’arreu del món. Davant d’aquesta diversitat lingüística, que és una riquesa, resulta imprescindible consolidar ofertes d’aprenentatge del català, especialment en el procés d’acollida per a les persones immigrades per afavorir la participació social i la igualtat en l’àmbit laboral i cultural.

Som coneixedores de les capacitats dels ens i administracions locals per actuar sobre el retrocés de la llengua catalana a través de polítiques de foment de l’ús d’aquesta i de la creació d’eines que la protegeixin; tanmateix, som conscients de les capacitats econòmiques i de desplegament de molts ajuntaments del país, sovint limitades. És per això que considerem necessari un desplegament d’aquesta aposta que atengui cada context, però també trobem imprescindible situar l’acció política en matèria lingüística com una prioritat dels consistoris i els governs municipals.

I per això hem impulsat aquesta campanya, que a través de mocions presentades als plens dels ajuntaments catalans, persegueix donar resposta a aquesta situació. Podeu llegir la moció aquí.

La moció ja s’ha aprovat a:

  • Santmenat
  • Sant Just Desvern
  • Sant Andreu de Llavaneres

Materials bibliogràfics