El Centre Marista d’eScoltes (CMS) és una entitat educativa formada per agrupaments dels col·legis Maristes de tot Catalunya. Pretenem educar en el lleure a joves i infants mitjançant el mètode escolta que va idear Baden Powell i seguint, obert a altres carismes de vivència cristiana, l’estil marista.