Equip de formadores

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya comptem amb un equip de persones dedicades a la formació i a la facilitació, a disposició de les entitats. Aquest equip s’encarrega d’oferir diferents formacions i facilitacions a les entitats que així ho demanen. 

Des de l’equip de formadores i facilitadores del CNJC es vol respondre a les necessitats formatives del món associatiu oferint formació en temes clau i acompanyament de processos a entitats i grups de joves.

Es vetlla per aportar continguts de qualitat i aprofundir en les qüestions rellevants per al jovent, per tal de promoure que les associacions juvenils i els grups de joves incorporin aquests aprenentatges en el seu dia a dia.

Pots consultar el catàleg de formació i facilitació aquí

Vols rebre una formació i/o facilitació?

Les demandes de l'equip de formació s'han de realitzar amb un mínim de 30 dies d'antel·lació.

Sol·licitar formació/facilitació

Per a qualsevol dubte, contacteu-nos a [email protected] o truqueu al 93 368 30 80 o al  623 13 50 57

*L'acceptació de les sol·licituds d'entitats del CNJC està sotmesa a la disponibilitat pressupostària i a l'equilibri entre entitats 

Itineraris de formació

Juntes ho podem tot

És un itinerari que treballa l’associacionisme com a eina de participació en el jovent. Pot ser des d’una perspectiva teòrica (perquè associar-se, amb quins objectius, formes d’organitzacions). Però també dotant d’eines a qualsevol entitat per millorar la seva gestió interna (de grup) així com la gestió de projectes (plans de treball, pla estratègic).

Transformem-nos des dels feminismes

Aquest itinerari és una formació on es fa un recorregut que comença des dels inicis del feminisme mainstream, i que després va recorrent totes les mirades crítiques que hi ha des de perspectives decolonials i antiracistes, per tal de treballar com a entitat les aportacions que el feminisme en la seva diversitat de mirades pot tenir a tots els reptes actuals d’una entitat (reconeixement de rols, inclusió cultural i d’origen, dinàmiques de torns de paraules…).

Com fer incidència política sense morir en l’intent

La incidència política és una eina clau de participació i autoorganització juvenil. És un exercici per retornar la sobirania a la ciutadania i un procés d’aprenentatge en si mateix.
Com a entitats juvenils, tant formals com informals, tenim la capacitat i legitimitat per pensar, planificar i impulsar campanyes d’incidència política en clau jove als nostres pobles, barris i ciutats. Posem-ho en pràctica per ser part activa en la transformació social!

arrow_circle_right Consulta'n el recurs relacionat
Polititzem el malestar: Cap a una gestió col·lectiva de les emocions

Aquest itinerari pretén oferir un treball continu i d’aprofundiment sobre la salut emocional del grup sol·licitant. La proposta pretén, per una banda, acompanyar i facilitar processos grupals partint de les necessitats concretes de la pròpia entitat, i per altra banda, complementar-ho amb marcs teòrics de referència per poder conceptualitzar i analitzar les experiències vivencials que travessen el grup. L’itinerari busca promoure una transformació real en l’entitat treballant aspectes com la presa de consciència emocional, la comunicació no violenta i l’estructura i funcionament del grup, entre d’altres. S’aborda la dimensió tant individual (de la persona) com col·lectiva (del grup i cap a l’entorn) amb la voluntat de generar estratègies i accions concretes de canvi.

Formadores

Teresa Oliveres Fernando

Teresa Oliveres Fernando

Anna Sesto Hernández

Anna Sesto Hernández

Atzar Piña i Molero

Atzar Piña i Molero

Clara Presas Bassa

Clara Presas Bassa

Marcel Birules Maeso

Marcel Birules Maeso

Ria Dueñas Ramírez

Ria Dueñas Ramírez

Paula Isern Cáceres

Paula Isern Cáceres

Iulia-Sidonia Kozel

Iulia-Sidonia Kozel

Duran Matamoros Mestre

Duran Matamoros Mestre

Laura Parente Galindo

Laura Parente Galindo

Pau Peralta Martínez

Pau Peralta Martínez

Mireia Picas Serra

Mireia Picas Serra

Mar Sullà Camprubí

Mar Sullà Camprubí

Aliou Diallo

Aliou Diallo