Acció Escolta de Catalunya, va néixer el gener del 2002, com a resultat de la fusió de dues entitats escoltes catalanes, Germanor Escolta de Catalunya i Scouts de Catalunya.

Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta d’educació en la llibertat des de l’escoltisme; una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana.Té la finalitat de contribuir a l’autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just.

L’escoltisme és un sistema educatiu compromès, democràtic i participatiu, en què es descobreix fent; per mitjà de l’acció.

A Acció Escolta hi tenim programes progressius, innovadors i engrescadors, amb els que l’infant o jove s’inicia en la implicació social, en el contacte amb la natura… Tanmateix, de manera coordinada amb els altres agents educatius, l’escola i la família, reforcem en els infants i joves uns valors bàsics, els aportem eines per desenvolupar el sentit crític que els ajudi a construir el seu propi sistema de valors; amb tot tenim la finalitat de facilitar-los mitjans perquè aprenguin a ser persones felices.