Fundada el 20 de març del 2014, Joventut Multicultural Musulmana ha estat una resposta imminent a la creixent necessitat de tenir una comunitat Juvenil musulmana a Catalunya. Des de l’inici JMM ha enfocat els seus objectius en l’educació, sent un dels àmbits més importants, contribuint a la cohesió social, servint d’unió entre l’Islam i totes les esferes que conformen la societat. Així com, oferint un espai als i a les joves per tal de facilitar el desenvolupament de la seva identitat.