2016

Posicionament
10/06/2016

Candidatura Magí Senserrich de JCI_secretariat_CEjuny2016

Posicionament
10/06/2016

Candidatura Rubén Ramiro_JERC_patronat_CEjuny2016

Posicionament
10/06/2016

Resolució: "Els drets no se suspenen, els drets es defensen"

Posicionament
19/05/2016

Bases 15a edició Premis Associacionisme Jove Català

Posicionament
18/05/2016

Proposta d'ordre del dia pel Comitè Executiu i l'Assemblea General Extraordinària 11.06.2016

Posicionament
18/05/2016

Proposta d'acta CE 07.11.2016

Posicionament
18/05/2016

Objectius pla de treball 2016-2017

Posicionament
18/05/2016

Model presentar resolucions CE juny 2016

Posicionament
18/05/2016

Model presentar esmenes CE juny 2016

Posicionament
18/05/2016

Quadre de vacants al secretariat