L’accés a l’habitatge és un dels drets fonamentals del jovent que més dificultats presenta avui dia. El model d’habitatge basat en el lliure mercat i unes polítiques d’habitatge dirigides a activar el sector de la construcció i a fomentar la propietat privada, han contribuït al brutal encariment del preu de la compra i el lloguer. El fet de concebre l’habitatge com una mercaderia i no com un dret provoca que, actualment, només el 23,5% de les persones joves s’han pogut emancipar (Observatori Català de la Joventut, 2019).

Segons les dades de l’Enquesta anual d’estructura salarial de l’INE, els ingressos salarials del jovent porten 10 anys en tendència negativa, situant-se el sou brut mitjà de les joves de menys de 25 anys a 930 euros al mes aproximadament, mentre que el 2010 la xifra gairebé arribava a als 1.200 euros al mes. Paral·lelament, des de l’any 2014 els lloguers no paren de pujar, passant de 539,54€ de preu mitjà de lloguer a Catalunya als 735,36€ de 2019, tal i com indiquen les dades del Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge (INCASÒL). De fet, una altra dada que evidencia la precarietat juvenil és que entre l’any 2010 i el 2017 el salari brut mitjà de les joves ha disminuït un 21%, mentre que en el total de la població ha augmentat un 3%. La situació d’estancament pel que fa a la precarietat juvenil, combinada amb l’increment del preu dels lloguers, fa que bona part del jovent no pugui emancipar-se. De fet, a l’estat espanyol l’edat mitjana d’emancipació és de 29 anys, segons l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat). Pel que fa a Catalunya, la taxa d’emancipació no ha parat de decréixer des de fa dues dècades, arribant a mínims històrics de tan sols un 20% del jovent emancipat.

Per aquest motiu, el CNJC i l’Observatori DESC hem decidit sumar les nostres forces per engegar un projecte en relació a la situació de l’habitatge juvenil. El mes de novembre de 2019 vam llançar una enquesta que van respondre més de 1.500 joves d'arreu del país, en la que es recollia informació sobre l'accés a l'habitatge del jovent i les condicions dels contractes de lloguer entre d'altres qüestions. En concret, l’enquesta apostava per focalitzar l’atenció sobre l’anàlisi dels abusos i/o vulneracions del dret en l’accés a l’habitatge en el lloguer amb perspectiva juvenil.

Radiografia: Joves Llogateres i dret a l'habitatge

Publish at Calameo