[CONVOCATÒRIA] 45a Assemblea General Ordinària
Participació i associacionisme | 30 gener 2023

[CONVOCATÒRIA] 45a Assemblea General Ordinària

ORDRE DEL DIA

Centre Cultural Roca Umbert (Granollers) | Primera convocatòria: 9:00h en 1a convocatòria i 9.30h en 2a convocatòria 

 1. Benvinguda i lectura de l’ordre del dia
 2. Elecció de la moderació i secretaria
 3. Votació de les actes d’anteriors assemblees
  1. Proposta Acta de la 43a AGO [25.02.2022]
  2. Proposta Acta de la 41a AGE [04.06.2022]
  3. Proposta d'acta de la 42a AGE [12.11.2022]
 4. Situació de les entitats membres: debat i votació
 5. Informe de gestió del secretariat
 6. Estat de comptes
 7. Propostes de resolució 
 8. Presentació del Pla de treball 2023
 9. Presentació del Pressupost 2023
 10. Entrada de noves entitats membre
 11. Elecció de membres del secretariat
 12. Elecció de membres del EAE
 13. Situació de la Fundació Triangle Jove
 14. Torn obert de Paraules
 15. Acte públic